Mành Mát có thiết bị tự động, chạy điện hoặc điều khiển từ xa. Kết hợp được với nhà thông minh châu Âu - MayAutomatic
Hiển thị

Mành Mát chạy điện - điều khiển từ xa